Кара-Васильєва Т. В.

Збірник диктантів за Карою-Васильєвою Т. В.. Тетя́на Вале́ріївна Ка́ра-Васи́льєва — український мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України, провідний науковий працівник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ.

   

Диктант №371 | "Український рушник"

| Оцінка:
| Слів: 208

Важливі події, народні свята й обряди немислимі без вишитих рушників, які, крім декоративного, мали образно-символічне значення. Мабуть, у всьому декоративному мистецтві немає іншого такого предмета, який би концентрував у собі стільки символічного змісту...

  1179 | Ключові слова: , |   Коментарів немає