Диктант №271

Золотий кораблик

Ви драли коли-небудь змалку пташині гнізда? Чи відоме вам оте лоскітне почуття азарту — хто з вас, малих шибеників, найбільше назбирає біленьких, голубуватих, сіреньких, з цяточками й без них, тепленьких ще яєчок; хто видереться, ризикуючи зірватись з гілляки або порвати штани, до найвищого воронячого гнізда на вербі чи осиці? Чи зазнавали  ви гордого почуття малого володаря, який стискає в руці пійману, тріпотливу пташину, тішачись своєю необмеженою владою над бідолашним створінням, коли від вас залежить, чи пустити її на чотири вітри, чи занести до хати, чи дати котові на розправу?У нас не було тоді ні гуртків юннатів, ні палаців піонерів, ні літніх піонерських таборів. Чи не найбільшою з небагатьох доступних нам розваг було драти гнізда. І ми драли їх наввипередки один перед одним, не замислюючись ні над шкодою, яку ми чинили птахам і людям, ні над тим, чи маємо право позбавляти волі й життя ці маленькі невинні істоти. Це був своєрідний спорт зі своїми майстрами, невдахами й «болільниками»

(За Б. Антоненком-Давидовичем; 157 сл.)

Завдання

  1. Випишіть слова, утворені префіксальним способом. Поясніть орфограму.
  2. Випишіть складні речення з різними видами зв’язку. Поясніть пунктограми.
  3. Виконайте синтаксичний розбір речення: І ми драли їх наввипередки один перед одним, не замислюючись ні над шкодою, яку ми чинили птахам і людям, ні над тим, чи маємо право позбавляти волі й життя ці маленькі невинні істоти.

Рекомендуємо ознайомитися: