Диктант №474

Диктант №474

Рідна мова

Мова – явище суспільне. Суспільство здорове, життєздатне, коли воно складається не з безликих індивідуумів, а з громадян, патріотів своєї землі. Патріотизм починається зі ставлення до своєї рідної мови. Об’єктивно поняття рідної мови виступає поряд з поняттями рідного дому, батьківської хати, материнського тепла, Вітчизни. Тобто мова сприймається не просто як засіб комунікації і навіть не тільки як знаряддя формування думок, а значно інтимніше – як одне з головних джерел, що відживлюють патріотичні почуття, як рецептор духовного й емоційного життя людини.Рідна мова є одним з тих засобів, за допомогою яких створюється соціальний механізм успадкування культури від покоління до покоління, тобто вироблення національної культурної традиції.

Мова єднає між собою представників певного народу в часі й просторі. Прилучення дитини до рідної мови – це входження її в суспільство, підключення до колективного розуму. Усвідомлення себе як особистості здійснюється через мову рідних людей, а тому протягом усього свого життя кожен сприймає цю першу мову в оточенні спогадів про батька й матір, братів і сестер, спогадів про рідний дім.

(160 слів) За В. Русанівським

Клас:  / Автор:  / Тип:  / 

Рекомендуємо ознайомитися: