Диктант №476

Диктант №476

Слово

Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найме­нування всім пізнаним людиною предметам, явищам природи й суспільства, усім відношенням і залежностям, почуттям, емоційним реакціям і волевиявленням. Отже, фактично слово бере на себе називальну функцію мови.Слово — центральна одиниця мови. Інші одиниці живуть у слові або для слова в реченні й тексті.

Слова в мові існують у певній системі та взаємовідношен­нях. Вони якнайтісніше пов’язані з позамовною дійсністю, частини якої позначають і на зміни в якій оперативно реагу­ють, відбиваючи широкий соціально-історичний досвід носіїв мови. Тому словникова система є найрухливішою складовою мови. У ній постійно виникають нові слова й значення, певні слова стають рідковживаними, а то й зовсім забуваються, за­лишаючись тільки в писемних пам’ятках.

Коли ми говоримо про те, що мова пов’язує минулі поко­ління із сучасними, зберігає і передає досвід, то маємо на увазі насамперед слова. Багатий, розвинений словниковий склад забезпечує чутливіше сприйняття навколишнього світу, глибше проникнення в нього й точніше мислення як для всього суспільства, так і для кожної окремої людини.

(161 слово) За Л. Мацько

Клас:  / Автор:  / Тип:  / 

Рекомендуємо ознайомитися: